top of page

Świąteczne Zawody Sportowe 2023

 

10.12.2023

 

Projekt bez nazwy (6).png
CEL ZAWODÓW:
 
  • wykorzystanie umiejętności nabytych podczas nauki,
  • propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu,
  • umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej
  • doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży.
Informacje ogólne:
  • organizatorem zawodów są: szkoła pływania ChlorekSwim oraz Śremski Sport
  • uczestnikiem zawodów może zostać każde dziecko które ukończyło 4 lata
  • zawody odbywają się według podziału na kategorie wiekowe
  • każdy uczestnik zobowiązany jest do wykupienia wejścia na basen (płatne na kasie basenowej zgodnie z obowiązującym cennikiem obiektu)
  • dzieci do 13 roku życia muszą pozostać pod opieką rodzica lub opiekun prawnego (istnieje możliwość pozostawienia dzieci w grupie pod opieką jednego z instruktorów)
  • szczegółowe informację odnośnie zawodów dostępne są w pliku PDF regulaminu zawodów (na dole strony).
Harmonogram zawodów:
9:30 Zawody sportowe 4-6 latki mały basen
10:00 Zawody sportowe 4-6 latki duży basen
10:30 Zawody sportowe 7-8 latki duży basen
12:15 Zawody sportowe 9-11 latki duży basen
13:15 Zawody sportowe 12+ duży basen (50m)
*Dzieci mogą używać podczas zawodów sprzętu pomocniczego typu makaron długi/ krótki, deska, pływak
* Podany harmonogram jest orientacyjny, godziny mogą ulec zmianie, prosimy o dokładną weryfikację godzin w systemie ActiveNow dnia 9.12.2023 r. 
 
 
Zapisy dostępne są w panelu klienta systemu ActiveNow na wydarzenie "Świąteczne zawody pływackie" , oraz mailowo na chlorekswim@gmail.com .
Zapisy trwają od 16.11 do 30.11.2023r.  lub do wyczerpania miejsc. 
Cennik:
- Zawody Sportowe - 29 zł
-Wejście na basen - zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie - https://sremskisport.pl/cennik/
* Do ceny zawodów należy doliczyć koszt wejścia na basen, oraz w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia również opiekuna. 
Projekt bez nazwy (7).png
bottom of page